Asociația Alternative Sociale
Asociația Alternative Sociale

Asociația Alternative Sociale (AAS) este un ONG cu o experiență de 25 de ani în implementarea proiectelor locale, naționale și internaționale. Principalele noastre domenii de activitate sunt bunăstarea și protecția familiei și a copilului (copii victime/infractori, copii deținuți, copii afectați de migrația muncii, etc.), reforma sistemului de justiție (justiția pentru minori, managementul judiciar, etica profesională, formarea purtătorilor de cuvânt al judecătorilor și procurorilor etc.), migrația (traficul de persoane, migrația muncii și efectele acesteia asupra familiilor, resortisanților țărilor terțe – sprijin pentru integrare și prevenirea traficului de ființe umane), educație (orientare în carieră și alte abordări menite să crească rezistența copiilor din familii defavorizate etc.), economie socială. Alternative Sociale oferă, de asemenea, consolidarea capacităților pentru profesioniști și pentru instituțiile publice și private, creează metodologii de lucru și altă literatură profesională, cercetează fenomene sociale, oferă servicii de sprijin direct pentru grupurile vulnerabile, educă publicul larg sau grupuri specifice prin campanii de conștientizare etc.

Misiune. AAS acţionează pentru apărarea şi promovarea drepturilor omului prin activităţi de prevenire, asistenţă, formare, cercetare şi advocacy.

Viziune. O lume în care drepturile omului sunt respectate.

 

 

Alte organizații